برچسب: ماکروسافت و نیسان

تازه ترین همکاری ماکروسافت با نیسان

این اولین قرارداد مایکروسافت با خودروسازها نیست، اما اینک نوبت رنو-نیسان است که قراردادهای همکاری مختلفی رابا مایکروسافت به امضا برساند و امروز شرکت رنو-نیسان و مایکروسافت از قرارداد جهانی و چندین ساله بین خود رونمایی کردند.