برچسب: مراکز معاینه فنی

وضعیت ناامید کننده خودروها در معاینه فنی

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از مردودی ٣۵ درصدی خودروها در تست معاینه فنی خبر داد .