برچسب: مرسدس هوشمند

مرسدس سواران دیگر دغدغه جای پارک ندارند!

تبدیل خودروها به پارک یاب بخشی از ایده‌هایی است که از سوی دایملر – شرکت مادر مرسدس بنز- برای کمک به رانندگان برای صرفه جویی در وقت دنبال میشود.