برچسب: مشخصات لینکلن کانتیننتال

لینکلن کانتیننتال، یک سدان فول سایز باوقار

این سدان فول سایز برای این طراحی شده تا برای مشتریانی که از نظر فرهنگی پیشرو هستند مطبوع باشد؛ کسانی که تجمل را به سک خودشان می‌خواهند و خواهان کیفیت، ساخت و ایمنی برتر هستند.