برچسب: مشخصات چانگان

رقیب احتمالی پراید رو شد…

چانگان بنی به عنوان یک خودرو هاچبک شهری هم اکنون به داخل سایپا آمده و پلاک تبلیغاتی سایپا بر روی آن نصب شده است.