برچسب: مصوبه واردات خودرو

رفع ابهام از واردات خودروی لوکس

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد پیشنهادی ارائه شده که براساس آن مبنای سنجش لوکس‌ بودن خودرو، شاخص قیمت آن باشد، نه حجم موتور خودرو.