برچسب: مک لارن p1

بازگشت مک لارن این بار با وانت مک لارن!!!

طرحی که در مورد آن حرف می‌زنیم، در واقع یک مفهوم گرافیکی از مک لارن P1 است که آن را در قالب یک خودروی “وانت” نشان می‌دهد.