برچسب: میزان رضایت مردم

میزان رضایت مندی مردم از محصولات چینی

بیش از ۱۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی از محصولات دو شرکت مدیران خودرو و کرمان خودرو اعلام نارضایتی کرده‌اند.