برچسب: نجات راننده

نجات راننده لامبورگینی چند ثانیه قبل از انفجار (+فیلم)

راننده لامبورگینی اوراکان لحظاتی قبل از انفجار خودرو به طرز معجزه آسایی نجات میابد..

فیلم نجات راننده لامبورگینی چند ثانیه قبل از انفجار

راننده لامبوریگنی اوراکان لحظاتی قبل از انفجار خودرو به طرز معجزه آسایی نجات میابد..