برچسب: نمایشگاه المان

تصاویری از خودروهای کلاسیک در نمایشگاه آلمان

گزارش تصویری از نمایشگاه خودروی نمایشگاه کلاسیک در المان

تصاویری از نمایشگاه خودروهای تجاری جهان در آلمان

بزرگترین نمایشگاه خودروهای تجاری جهان در آلمان آغاز به کار کرد.