برچسب: هامر کانسپت 2017

دیداری با هامر۲۰۱۷ از نمایی نزدیک

خودروی اس یو وی اندازه متوسط محصول هامر آمریکا،که بعد از هامر اچ۱ و هامر اچ۲ کوچکترین محصول این خودروساز است.