برچسب: همکاری با خودروسازان

امضای ۳یادداشت تفاهم قطعه‌سازی

موگه در چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران که امروز برگزار شد اظهار کرد: در سال‌های اخیر سه یادداشت تفاهم همکاری با ایران در حوزه قطعه‌سازی امضا کرده‌ایم.

همکاری با خودروسازان کره‌ای منتفی شد.

با خودروسازان کرهای وارد مذاکره شدیم اما آنها حاضر به سرمایه گذاری نشدند ادامه داد: محصولات چین فقط برای مصرف داخلیشان است لذا صادرات کمی دارند.