برچسب: همکاری بهمن موتور

قرارداد همکاری کروز با خودروسازان خارجی

به گفته کشاورز، کروز می‌خواهد در قالب “گروه بهمن” با خودروسازان خارجی وارد کار مشترک شده و در گروه‌های مختلف قیمتی، محصولات با کیفیت و قابل قبول عرضه کند.