برچسب: همکاری سایپا

سایپا و کار بر روی خودروهای برقی!

طراحی خودروهای برقی یکی از استراتژی‌های این گروه خودروساز در جهت کاهش آلودگی هوا و کمک به ایجاد هوای پاک است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بدنبال ایجاد شرایط برای طراحی این نوع خودروها در داخل گروه سایپا هستیم.

عرضه محصولات مشترک سایپا و سیتروئن طبق نیازهای بازار ایران

اگر شما بخواهید نیازهای یک بازار را تامین کنید، لازم است که انتظارات مشتریان آن بازار را در نظر بگیرید و نزدیک ترین محل تولید به آن بازاری که قرار است فروش در آنجا انجام شود، بهترین مکان برای در نظر گرفتن پایگاه تولید آن بازار است.