برچسب: هواپیما المانی

جاده مخصوص جولانگاه آلمانی‌ها

نخستین ساعات بعد از اعلام اجرایی شدن برجام بود که هواپیمایی از هیات آلمانی وارد ایران شدند و مستقیم به جاده مخصوص رفتند. حالا بعد از نزدیک به یک سال از آن روزها گویا این آلمان‌ها هستند که می‌خواهند جای پای خود را بیش از همه کشورها و برندهای دنیا در جاده مخصوص (خودرویی‌های ایران) محکم کنند.