برچسب: وام خورو

وام های خودرو فقط پارکینگ داخلی‌ها را خالی کرد…

حدود یک سال از پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو که هدف خروج بازار از رکود را برعهده داشت می‌گذرد و در این بین برخی از کارشناسان ورود این گونه وام ها را در بازار خودرو موثر می‌دانند و برخی از هدف‌دار کردن ورود وام به بازار خودرو سخن می‌گویند.