برچسب: وانت ایسوزو

وانت‌هایی که از تولید جا ماندند…

آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

توقف تولید ۶وانت

شهریورماه تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.