برچسب: وانت وینگل

توقف تولید چندین مدل وانت

در این مدت تولید وانت آریسان دوگانه‌سوز ایران خودرو تبریز متوقف شده و از ۲۷۳۴ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

این وانت‌ها به پایان خط رسیدند…

در این مدت تولید وانت آریسان شرکت ایران خودرو تبریز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

وانت‌هایی که از تولید جا ماندند…

آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

توقف تولید ۶وانت

شهریورماه تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.