برچسب: وردات خودرو

پای مجلس هم به موضوع واردات خودروهای ساخت امریکا باز شد.

در ادامه گفت وگو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل تعلل وزارت صنعت برای اعلام نظر رسمی در این خصوص و اقدامات مجلس برای ممنوعیت ورود خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا آن را جویا شده ایم که آن را می خوانیم:
در ادامه گفت وگو با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل تعلل وزارت صنعت برای اعلام نظر رسمی در این خصوص و اقدامات مجلس برای ممنوعیت ورود خودروهای غیر امریکایی ساخت امریکا آن را جویا شده ایم که آن را می خوانیم: