برچسب: پادشاه برونئی

پادشاه برونئی و کلکسیون میلیاردی خودروهای نادر

کلکسیونی شخصی متعلق به پادشاه برونئی که بازدید از آن خالی از لطف نیست…