برچسب: پراید دوگانه

آخرین وضعیت تولید انواع دوگانه‌سوز

تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو مرکزی صعودی بوده و با افزایش ۷۸.۴ درصدی از ۴۵۸ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به ۸۱۷ دستگاه افزایش یافت.

سرنوشت خودروهای گازسوز

روند تولید و فروش خودروهای دوگانه‌سوز در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بعضا با رشد یا کاهش همراه بوده است.