برچسب: پراید4پراید 111

فروش فوق العاده سایپا ۱۱۱ آغاز شد.

بر اساس اعلام سایپا قیمت ۶ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت، ۳ میلیون تومان تحت عنوان پرداخت مرحله دوم از خریداران دریافت خواهد شد.