برچسب: پلاک گزاری

اعمال محدودیت‌های جدید در شماره‌گزاری خودرو

شرط شماره گذاری این وسایل را اخذ استانداردهای یورو۴ و یورو۶ اعلام کرد و گفت: همچنین باید فیلترهای ضد دود نیز بروی این وسایل نصب شود.