برچسب: پلت فرم جدید

و باز هم خودروی ملی دیگر…

براساس این قراردادها، قطعه‌سازان ایرانی می‌توانند به زنجیره ارزش جهانی خودرو بپیوندند و خودروسازان نیز می‌توانند با کسب دانش روز در قراردادهای کنونی هدف خود مبنی‌بر تولید پلت‌فرم ملی در آینده را دنبال کنند.