برچسب: پیکاپ 2018

پیکاپ شگفت انگیز الکترونیکی

خودروسازی الکتریکی ورک‌هورس اخیرا از توسعه اولین پیک‌آپ تراک الکتریکی در جهان خبر داد و به نمایش تصاویر اولیه از این خودرو پرداخت.