برچسب: پیک اپ هیوندا

پیک‌آپ مفهومی هیوندا، سانتاکروز۲۰۱۹

هیوندایی آماده است تا پیک‌آپ‌های “سانتا ‌کروز” خودر را در سال ۲۰۱۸ وارد خط تولید کرده و آنها را با مدل ۲۰۱۹ بفروشد.