برچسب: کاترهام خودروی قدیمی

کاترهام سون اسپرینت یادبودی برای میراث شصت ساله

شرکت کاترهام انگلیس یک نسخه خاص از سون را با نام سون اسپرینت تولید کرده که در طراحی آن از نمونه طراحی شده اوایل دهه ۶۰ که هیچگاه به تولید انبوه نرسید الهام گرفته شده است.