برچسب: کامپیوتر خودرو

خودکفایی در تولید کامپیوتر خودرو از سال آینده

یکی از پروژه‌های اداره توسعه صنایع نوین ایدرو در خصوص ECU یا همان کامپیوتر خودرو است که قسمت برقی کنترل نیروی محرکه خودرو را تشکیل می‌دهد.