برچسب: کاهش تولید ماشین

رکود در بازار خودرو روسیه

اداره آمار روسیه (روس استات) از کاهش تولید خودروهای سواری در این کشور خبر داد.