برچسب: کره جنوبی

تجربیات صنعت کره به کمک ایران می‌آید…

خودروسازی ایران در شرایطی می‌خواهد به واسطه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های خودروساز خارجی، در مسیر رشد قرار گیرد که تجربه برخی کشورها مانند کره‌جنوبی نشان می‌دهد این‌گونه مشارکت‌ها بدون وصل شدن به بزرگان طراحی و مهندسی و همچنین تامین‌کنندگان بزرگ جهان، برای توسعه این صنعت کافی نیست.

کره چگونه به غول خودروسازی جهان تبدیل شد؟

شرکت مفتول‌سازی گیونگ سانگ (کیاموتورز فعلی) که سال ۱۳۳۸ شمسی تاسیس شد درواقع اولین کارخانه صنعتی کره جنوبی است که برای خودروساز شدن در جهان فعالیتش را آغاز کرده است.