برچسب: کمپانی کیا

کره چگونه به غول خودروسازی جهان تبدیل شد؟

شرکت مفتول‌سازی گیونگ سانگ (کیاموتورز فعلی) که سال ۱۳۳۸ شمسی تاسیس شد درواقع اولین کارخانه صنعتی کره جنوبی است که برای خودروساز شدن در جهان فعالیتش را آغاز کرده است.