برچسب: کیفیت خودروی داخلی

ایرادات خودروهای داخلی رو شد.

شرکت بازرسی کیفیت برای اولین بار با استفاده از معیار IQS (مطالعه کیفیت اولیه)، ایرادات خودروهای موجود در کشور را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس برندهای داخلی بیشترین ایرادات را به خود اختصاص داده‌اند.