برچسب: کیفیت رنو

باز تولید کامیون‌های رنو در ایران

پیش بینی می شود با توجه به کیفیت مناسب کامیون های رنو و خوش نامی آنها نزد کامیون داران ایرانی، این محصول با استقبال مجدد بازار مواجه شود.