برچسب: کیفیت وانت

درجه کیفی انواع وانت داخلی

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای وانت تولیدی در آذر ماه امسال منتشر شد.

بی کیفیت‌ترین وانت‌های داخلی را بشناسید.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای تولیدی در کشور را بررسی کرده و گزارش ارزیابی کیفی آنها را منتشر می‌کند. براساس این گزارش‌ها نزدیک به صد درصد وانت‌های تولیدی در ایران کیفیت پایینی دارند.