برچسب: ایدرو

31
دلایل ایدرو برای مذاکره با بن‌رو

مدیرعامل ایدرو اذعان کرد، مذاکره برخی خودروسازان داخلی با شرکت‌های سطح پایین خارجی، دلیل توافقنامه ناگهانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با رنو بوده است.

49
همکاری با خودروسازان کره‌ای منتفی شد.

با خودروسازان کرهای وارد مذاکره شدیم اما آنها حاضر به سرمایه گذاری نشدند ادامه داد: محصولات چین فقط برای مصرف داخلیشان است لذا صادرات کمی دارند.

89
رفع ابهام از قرارداد رنو و ایدرو

قرارداد رنو و ایدرو ابهاماتی دارد که مدیران ایدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ابهام‌زدایی ۲۷ مهرماه به کمیسیون می‌آیند.