برچسب: بنز نسل آینده

Mercedes-Benz Concept Tokyo 2015
رویاپردازی دلنشین بنز برای آینده (فیلم)

رویای جالب بنز از خودوری مفهومی نسل آینده می‌تواند ایده جالبی برای تحول صنعت خودروسازی باشد.