برچسب: تحویل جی پی اس رایگان

7
توزیع رایگان دستگاه GPS در ایران

این دستگاهها مجهز به گیتهای عیب یاب خودرو است که به صورت دیاگ از راه دور تشخیص و عیب مشخص می‌شود.