برچسب: تصاویر ان گارد

Nissan Navara EnGuard Concept
تصاویر نیسان ان گارد

نیسان از یک مدل مفهومی با باتری‌های الکتریکی قابل حمل با قابلیت و ویژگی امداد و نجات براساس مدل پیکآپ ناوارا رونمایی کرده است.