برچسب: توقف تولید ولیکس+توقف تولید لندمارک+توقف تولید 2خودرو+توقف تولید دو ماشین

24
توقف تولید لندمارک و ولیکس!!!

تیر ماه امسال تولید دو مدل خودروی سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.