برچسب: توقف تولید کامیون

61
توقف تولید چند مدل خودروی سنگین

شهریور ماه تولید چند مدل کامیون و کامیونت نیز در شرکت کاریزان‌ خودرو متوقف شده است.