برچسب: حمل با جرثقیل

37
حرکت وحشتناک یک جرثقیل در پیاده کردن ماشین