برچسب: شفاف سازی قیمت

21
شفاف‌سازی قیمت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده

براساس یک قانون جدید شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به شفاف‌سازی نرخ خدمات خود برای مصرف‌کنندگان شده‌اند.