برچسب: قرارداد خودرویی

4
تأسیس جوینت ونچر رایزکو-کروز و فورسیا برای تولید سیستم‌های آلایندگی خودرو

طی این قرارداد دو طرف در زمینه تولید پیشرفته ترین قطعات خودرو همکاری خواهند کرد که متأثر از آن صنعت خودرو ایران نیز به سمت تولید خودروهایی با آلایندگی کمتر حرکت خواهد کرد.

30
سرنوشت قراردادهای خودرویی بعد از برجام

با توجه به قراردادهایی که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) به صورت همکاری های مشترک بین خودرو سازان داخلی و خارجی منعقد شد، نقش تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو بسیار پر رنگ تر دیده شد.