برچسب: قطعه سازی

18
قرارداد همکاری کروز با خودروسازان خارجی

به گفته کشاورز، کروز می‌خواهد در قالب “گروه بهمن” با خودروسازان خارجی وارد کار مشترک شده و در گروه‌های مختلف قیمتی، محصولات با کیفیت و قابل قبول عرضه کند.

25
سرنوشت پژو ۴۰۵ و پراید تکرار نشود!

اگر به جای این کار بر داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی خودروهای جدید تمرکز کنیم خودروهای جدید نیز به سرنوشت خودروهایی همچون پژو ۴۰۵ و پراید دچار خواهند شد که ۱۵ تا ۲۰ سال طول کشید تا تمام قطعات آنها داخلی‌سازی شود و به همین دلیل تولید آنها هنوز ادامه دارد.