برچسب: قطعیت همکاری سیتروئن

citroen-logo-colors
قطعیت همکاری سیتروئن به زودی

مهدی جمالی گفت:قرارداد با سیتروئن را دیگر باید قطعی دانست.