برچسب: مسابقه چروکی

مسابقه با دنده عقب (+فیلم)
عجیب‌ترین مسابقه اتومبیلرانی جهان+ فیلم

در این فیلم شاهد رقابت چهار خودروی معمول در یک مسابقه غیر معمول هستیم. در این درگ ویژه حرکت رو به عقب خودروها اهمیت بیشتری برای داوران و هیات ژوری خواهد داشت.

مسابقه با دنده عقب (+فیلم)
فیلم مسابقه رالی دنده عقب

در این فیلم شاهد رقابت چهار خودروی معمول در یک مسابقه غیر معمول هستیم. در این درگ ویژه حرکت رو به عقب خودروها اهمیت بیشتری برای داوران و هیات ژوری خواهد داشت.