برچسب: مینی بوس بنز

Andalucia Mercedes Sprinter Conversion by Lexani Motorcars
دیداری با مینی‌بوس لوکس مرسدس بنز

این روزها مرسدس باز هم با منتشر کردن تصاویری از مینی‌بوس لوکس خود در صدر اخبار قرار گرفته است.