برچسب: وانت ایسوزو

56
توقف تولید ۶وانت

شهریورماه تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.