برچسب: پایان خودروهای بنزینی،خودروهای گازوییلی،خودروهای فسیلی،بالا رفتن دمای زمین

FRANCE-TRANSPORT-HYDROGEN-AIR-LIQUIDE-HYUNDAI
پایانی برای خودروهای بنزینی

برای مبارزه با گرمایش جهانی و رسیدن به اهداف اقلیمی که سال گذشته میلادی (٢٠١۵) در کنفرانس محیط زیستی پاریس مطرح شد، خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز از سال ٢٠٣۵ میلادی فروخته نخواهد شد.