برچسب: کشیدن دندان با شورولت کوروت

2016 Chevrolet Corvette Z06 convertible
فیلم کشیدن دندان با شورولت

پدری برای کشیدن دندان پسرش از شورولت کوروت به عنوان اهرم کشش استفاده کرد!!!